For the English version click here , please.

Odbornější informace o probiotikách

Všechny známé bakterie s probiotickým účinkem patří do skupiny bakterií mléčného kvašení, která (z tohoto úhlu pohledu) zahrnuje druhy Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Bifidobacterium a Enterococcus. Z vyjmenovaných mikroorganizmů jsou jako probiotika, která lze přidávat do potravin, komerčně dostupné pouze některé kmeny Lactobacillus-, Bifidobacterium- a Enterococcus (tabulka 2), lze však využívat i další druhy (např. Lactococcus, Pediococcus, Streptococcus and Leuconostoc).

Tabulka 2 – Nejdůležitější komerčně dostupné kmeny bakterií s probiotickým účinkem: L = Lactobacillus, B = Bifidobacterium

Tabulka 2

Tabulka 2

Aby mohl být bakteriální kmen využíván jako probiotikum, musí splňovat následující požadavky:

• musí být zdravotně nezávadný (např. lidského původu a nepatogenní)

• musí být natolik rezistentní, aby se nepoškodil v průběhu technologického

zpracování a neměl by ovlivňovat organoleptické vlastnosti probiotické potraviny • musí projít bez poškození gastrointestinálním traktem (odolnost vůči žaludeční kyselině a žluči)

• přichycuje se na epiteliální buňky ve střevech a je schopen dalšího růstu

• má pozitivní vliv na lidské zdraví

Probiotické organizmy se musí do střev (především do tlustého střeva) dostat při každém požití v dostatečném množství (jako minimální množství se udává 108), aby byly schopny významně ovlivnit složení střevní mikroflóry.

Naše znalosti o účincích probiotik se díky novým klinickým studiím stále prohlubují. Víme, že konzumace probiotik dokáže ovlivnit zácpové a průjmové stavy, vznik rakoviny tlustého střeva, zvládnutí patogenů přítomných v potravě, imunitní systém, laktózovou intoleranci, žaludeční vředy a hladinu sérového cholesterolu a tím i vznik kardiovaskulárních onemocnění (viz. tabulka 3).

Tabulka 3 – Popsané účinky probiotických bakterií:

Tabulka 3

Tabulka 3

Evropský trh s probiotickými potravinami stále roste, obrat je odhadován na miliardu EUR ročně, přičemž asi 60% tvoří mléčné výrobky. Tento trend bude i nadále pokračovat spolu s tím, jak se hromadí další důkazy o zdravotních přínosech probiotik, jak lépe chápeme mechanizmy jejich účinku a jak se v Evropských zemích klade stále větší důraz na zdraví a kvalitu života jejich obyvatel. Předpokládá se, že v souhlasu s těmito trendy se probiotika v příštích letech začnou ve větší míře dodávat i do dalších typů výrobků a nové typy nápojů a kvasných produktů se budou objevovat na evropském trhu v příštích letech.

zdroj článku: http://flairflow4.vscht.cz/syntSME1.doc

12/20/2010 22:24:45
turcekova.sarka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one